Nederlandstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorDuitstalige uitvaartbegeleiding Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorSpaanstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorEngelstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | Terramor

Dag en nacht bereikbaar op 072-8449767
en 06-11159571

uw omstandigheden bij uitvaart Alkmaar Bergen Heiloo heerhugowaard | Terramor

Waardig Sterven

Hoewel bekend is dat elk leven eindigt, leven velen van ons alsof de dood niet bestaat.
Veel mensen zijn bang voor de dood of vrezen eenzaam te moeten sterven. Velen gaan onvoorbereid de laatste levensfase in.

Tijdens onze beroepsuitoefening ervaren wij in toenemende mate dat stervenden en nabestaanden moeite hebben om met het levenseinde om te gaan.

    Enkele van vele oorzaken:
  • De dagelijkse aandacht wordt volledig opgeëist door school, gezin, werk, wonen, sport, ontspanning, gezondheid, status en succes; onze eindigheid wordt hierbij meestal ontkend.
  • Mensen nemen nauwelijks tijd om stil staan bij de zin van hun leven. Ziekte wordt gezien als falen of als levensbedreigend. Men weet er vaak niet mee om te gaan en zodra deze onderwerpen hun intrede in het leven doen, trekt men zich terug.
  • Met vragen over de laatste levensfase en de dood vond men antwoorden in het geloof. Veel mensen hebben zich echter van hun geloof afgekeerd.


Wie levensbedreigend ziek wordt of gaat sterven, dreigt een isolement. Dit geldt evenzeer voor de naaste familie. Wie zich niet heeft voorbereid, heeft onbeantwoorde vragen. Deze worden merendeels gesteld aan artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Deze professionals beschikken helaas vaak niet over de tijd en mogelijkheden om te antwoorden.

    Enkele van de gevolgen hiervan zijn:
  • Men wil thuis sterven en eindigt onnodig toch in het ziekenhuis of verzorgingstehuis.
  • Er gaat kostbare tijd verloren aan piekeren over bijzaken en veronderstelde problemen.
  • De relatie van de stervende met de naaste familie raakt gespannen, soms ontstaat afstand met verdriet tot gevolg.

De praktijk heeft uitgewezen dat een menswaardig en zinvolle laatste levensfase in de eigen omgeving mogelijk is. De sleutel hiertoe blijkt elke keer weer de aanwezigheid van een medemens met kennis, kunde en vaardigheden op het terrein van de praktische, mentale en spirituele behoeften die de stervende en naasten hebben.

Terramor begeleidt stervenden en hun naasten vanuit een diepgaand besef dat de weg van waardig sterven begaanbaar blijft door aandacht voor de eerder genoemde behoeften van betrokkenen.

Stervensbegeleiding is er op gericht om de laatste levensfase voor een patiënt draaglijker te maken. De stervensbegeleider is een professionele hulpverlener met filosofische, psychologische en therapeutische vaardigheden om iemand te begeleiden bij het levenseinde.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.