Datum: Sat 12/7/13 6:49PM
Van: Hanneke en Ben Jansen
:

Bericht:
Datum: 04.11.2010 13.14

TERRAMOR

Een baken van rust als de emotie's met je aan de loop gaan en een uitvaart verzorgen die zijn weerga niet kent en een onuitwisbare indruk achterlaat waardoor het verdriet enigszins gelouterd wordt.

Datum: Sat 12/7/13 6:44PM
Van: Henriëtte Jansen
:

Bericht:
Datum: 02.11.2010 15.47

Voor ons is Terramor een begrip.
Zoals bij de geboorte de grondvesten van je bestaan schudden, gebeurt dat omgekeerd bij de dood eveneens.
Mijn man, onze pappa is plotseling op 49-jarige leeftijd overleden. De wijze waarop Koert Huber en Sybille Wetzel van Terramor ons door de eerste dagen hebben geloodst zijn een groot houvast geweest. Toch hadden en hebben wij het idee dat het'onze uitvaart' was, zoals wìj dat wilden. Koert en Sybille handelen op een rustige, doortastende wijze waarbij zij jou de keuze laten. Opvallend vond ik de aandacht die aan alle direkt betrokkenen gegeven wordt.
Het betrof een grote uitvaart. Kom je ergens niet uit, dan heeft Terramor een oplossing, creatieve alternatieven. Er is veel mogelijk.
En dan de wijze waarop de uitvaart zelf begeleid wordt en de toespraken, de muziek etc. ingeleid worden: Koert doet dit op een waardige, persoonlijke manier.
Nietsvermoedend heeft de dood ons overvallen. Het verwerken van het verdriet begint bij een goede, gedenkwaardige uitvaart. Daar heeft Terramor (meer dan) voor gezorgd!

Datum: Sat 12/7/13 6:43PM
Van: Dolly molenaars
:

Bericht:
Datum: 29.10.2010 16.57

Bij de uitvaart van mijn vader speelden een aantal familieomstandigheden een rol die tot pijnlijke situaties hadden kunnen leiden. Koert Huber van Terramor heeft ons hier uitstekend doorheen geloodst. Ik ben dan ook in alle opzichten tevreden met de manier waarop de uitvaart is verlopen. De persoonlijke aandacht en de rust waarmee Koert de uitvaart regelde, was heel bijzonder.
In een vroeg stadium heb ik al een orienterend gesprek met Koert gehad om hem een beeld te geven van de familieomstandigheden. Op de middag dat ik hoorde dat mijn vader binnen een paar dagen zou komen te overlijden, heeft Koert met mij alle belangrijke zaken doorgesproken. Met een gerust hart kon ik toen bij mijn vader gaan waken, met alle aandacht voor hem.
Een mooi afscheid is belangrijk als een dierbare overlijdt. Koert heeft het ons mogelijk gemaakt dit in alle rust, op onze eigen wijze te doen. Dank daarvoor, Koert!
Ik kan trouwens iedereen adviseren vroegtijdig een orienterend gesprek met Koert te hebben, zonder de lading en emoties van een op korte termijn verwacht overlijden.

Datum: Sat 12/7/13 6:41PM
Van: Koert en Sybille
:

Bericht:
Datum: 24.10.2010 14.54

Vandaag, 24 oktober 2010, is ons gastenboek op de website geplaatst. U bent van harte uitgenodigd om een bericht te plaatsen.

Hartelijke groet, Koert en Sybille
© 2013 - 2023